SHIFT 3D FIX

SHIFT 3D FIX

Bij distributietransport is het belangrijk om bij veelvuldige laad- en losprocessen de temperatuurgecontroleerde laadruimte snel weer af te sluiten; de SHIFT 3D FIX schuifwand is een zeer goed compromis tussen laadbreedte, goede isolatie en gebruiksgemak.

Montage op een vaste positie in het voertuig, bijv. bij achterportaal.

 

Op verzoek kunnen de matten ook worden vervaardigd met geïntegreerd GVK als "stijf" paneel.

3D FIX

De 3D-versie heeft drie even grote, zijdelings verschuifbare isolatiesegmenten.
Onderling afgedicht door geïntegreerde extra magneten.

Montage

De looprail wordt met behulp van montagebeugels aan de zijwand bevestigd en is tevens eenvoudig te demonteren voor reparatie of vervanging.

 

De sledes zijn voorgemonteerd en in de rails geschoven. Tijdens de montage hoeven alleen de isolatiesegmenten op de slede te worden gemonteerd.

Looprail

De 3-kanaals STORR Looprail geleidt de sledes van de losse matten en zorgt ervoor dat deze snel en eenvoudig geopend kunnen worden. De trek-ontgrendel

ingen grijpen in de gedefinieerde vergrendelingspunten en fixeren de matten tijdens transport.

Vergrendelen

Op basis van de gecommuniceerde voertuigbreedte bepalen we de vergrendelingspositie. Speciale opstellingen zijn mogelijk indien nodig.

Magneet-afdichting

Hermetische afsluiting van wanddelen

Om de matten optimaal op elkaar aan te sluiten, zijn deze voorzien van contactmagneten. Hierdoor wordt ongewenste luchtcirculatie tot een minimum beperkt.